WEDSTRIJDREGLEMENT – REGLEMENT DE L’EPREUVE
REGLEMENTATION OF THE RACE

Artikel 1. Organisatie – Organisation – Organisation:
De Antwerpse Havenpijl wordt ingericht door vzw Het Klein Verzet & vzw Royal Antwerp Bicycle Club onder de reglementen van de UCI. Het secretariaat van de organisatie bevindt zich op het volgende adres Stanislas Meeuslei 57 – 2900 Schoten. De wedstrijd heeft plaats op zondag 05 augustus 2018.

Le Antwerpse Havenpijl est organisé par le vzw Het Klein Verzet & le vzw Royal Antwerp Bicycle Club, sous les règlements de l’UCI. Le sécretariat de l’organisation se trouve à l’adresse: Stanislas Meeuslei 57 – 2900 Schoten. L’épreuve se dispute le dimanche 05 août 2018. 

The Antwerpse Havenpijl is organised by vzw Het Klein Verzet and vzw Royal Antwerp Bicycle Club, under the reglementation of the UCI. The office of the organisation is located at the adress:  Stanislas Meeuslei 57 – 2900 Schoten. The race is to be held on Sunday 05 august 2018.

Artikel 2. Deelname – Participation – Participation:
De wedstrijd staat open voor renners van UCI Professionele Continentale Teams (van het organiserende land), UCI Continentale Teams, Nationale Teams, Regionale Teams en Clubteams , volgens artikel 2.1.005 van het UCI-reglement.  Het aantal deelnemers per ploeg is beperkt tot 7 renners, volgens artikel 2.2.003 van het UCI-reglement.

L’épreuve est ouvert aux Teams Continentals Pro UCI (du pays organisant), Teams Continentals UCI, Teams National, Regional et Clubs, suivant l’article 2.1.005 du réglement UCI.  Le nombre de coureurs par équipe est limité à 7 coureurs, selon l’article 2.2.003 du réglement-UCI.

The event is open for UCI Professional Continental Teams (of the organising country), UCI continental Teams, National Teams, Regional Teams and clubs.  The number of participants per team is limited to 7 riders, conform article 2.2.003 of the UCI-regulations.

Artikel 3. UCI-klassement – Classement UCI – UCI Points Scale
De wedstrijd heeft een 1.2 klassering en conform het UCI reglement, artikel 2.11.014, zijn volgende punten te behalen voor het individueel UCI-klassement: 40 – 30 – 16 – 12 – 10 – 8 – 6 – 3.

L’épreuve est classée 1.2 et attribuée, conformément au réglement UCI, article 2.11.014, pour le classement-UCI individuel: 40 – 30 – 16 – 12 – 10 – 8 – 6 – 3.

The race is a UCI 1.2. race and is awarded, conform article 2.11.014 of the UCI-regulations, with the following points: 40 – 30 – 16 – 12 – 10 – 8 – 6 – 3.

Artikel 4. Permanentie – Permanence – Race Headquarters
De permanentie bevindt zich in de Academie Merksem – muziek-woord-dans, Nieuwdreef 135 te 2170 Merksem (Antwerpen) op zondag 05 augustus 2018 vanaf 9u00 tot 18u30. De inschrijving van de deelnemers en afhaling van de rugnummers gebeurt door de ploegleiders in de permanentie van 09u30 tot 10u45 op 05/08/2018. De briefing van de ploegleiders , georganiseerd volgens  artikel 1.2.087 van het UCI-reglement, en in tegenwoordigheid van de leden van het college, is voorzien om 11u00, en heeft plaats in de permanentie.

La permanence de départ se tient, le 05/08/2018 de 9h00 à 18h30 au Academie Merksem – muziek-woord-dans, Nieuwdreef 135 te 2170 Merksem (Anvers). La confirmation des partants et le retrait des dossards par les responsables d’équipes se fait à la permanence de 09h30 à 10h45 le 05/08/2018. La réunion des directeurs sportifs, organisée suivant l’article 1.2.087 du règlement-UCI, en présence des Membres du Collège des Commissaires, est fixée à 11h00 et aura lieu à la permanence.

The race headquarters shall be open starting on Sunday 05/08/2018 from 9.00 am till 6.30 pm and located at the following address Academie Merksem – muziek-woord-dans, Nieuwdreef 135 te 2170 Merksem (Antwerp). Team representatives are requested to confirm their starters and collect their race numbers at the race headquarters from 09.30 am till 10.45 am on the 05/08/2018. The team managers’ meeting, organized in accordance with article 1.2087 of the UCI-regulations, in the presence of the members of the commissaries’ panel, is scheduled for 11.00 am at the race headquarters.

Artikel 5. Radio-Tour
Frequentie/frequence/frequency:  164.63125 Mhz.
 
Artikel 6. Prijzenverdeling – Prix attributes – Prizes
6.010 euro
De prijzen worden toegekend volgens de reglementen van de UCI:

Les prix suivants sont attribues conformes le règlement UCI:

The prizes are awarded following the UCI rules: 

1.   € 2.425 2.   € 1.210 3.   € 607 4.   € 305 5.   € 240
6.   € 180 7.   € 180 8.   € 118 9.   € 118 10. € 57
11. € 57 12. € 57 13. € 57 14. € 57 15. € 57
16. € 57 17. € 57 18. € 57 19. € 57 20. € 57

Artikel 7. Dopingcontrole – controle anti-dopage – anti doping control
De dopingcontrole zal plaatsvinden in Kiné Nieuwdreef, Nieuwdreef 160 te 2170 Merksem (Antwerpen). Het dopingreglement van de UCI is van toepassing op deze wedstrijd. Eveneens is de Belgische en Vlaamse antidopingswet van toepassing. Elke renners is persoonlijk verantwoordelijk om zich te vergewissen of hij aangeduid is voor de medische controle.

Le côntrole antidopage a lieu au Kiné Nieuwdreef, Nieuwdreef 160, 2170 Merksem (Anvers). Le règlement antidopage de l’UCI s’applique intégralement à la présente épreuve. En outre, la législation antidopage Belgique et Flandre, s’applique conformément aux dispositions de loi de pays.

Anti-doping testing station is in the Kiné Nieuwdreef, Nieuwdreef 160, 2170 Merksem (Antwerp). The UCI antidoping regulations are entirely applicable to the event. Moreover, and in conformity with the law of Belgium and Flanders, the Belgian antidoping legislation is applicable in addition to the UCI antidoping regulations. Each rider is responsible to check if he is selected for the medical control. 

Artikel 8. Huldiging – Protocole – Award Ceremony
Volgens het artikel 1.2.112 van het UCI-reglement zijn de eerste 3 renners verplicht zich aan te bieden aan de aankomstlijn voor de huldiging, alsook de leider in de Lotto-Topcompetitie.

Conformément à l’article 1.2.112 du règlement UCI, les 3 premiers coureurs doivent se présenter au protocole, ainsi que le premier au classement Lotto-Topcompetition.

In accordance with article 1.2.112 of the UCI rules, the first 3 riders must attend the official awards ceremony, and alsoo the leader of the Lotto-Topcompetitie.


Artikel 9. Kleedkamers – Vestiaires – Clothing Facilities
Sportcentrum De Rode Loop – Merksem – Rodeloopstraat 2 te 2170 Merksem.
       
Artikel 10. Foto-Finish   
Rechts – à droite – on the right side.

Artikel 11. Opstelling van de volgwagens –  Ordre de départ des voitures techniques – Positioning of the team cars:
De clubwagens dienen zich op te stellen 20 min voor de start in de Rodeloopstraat. Na de Officiële start, kunnen de clubwagens hun plaats innemen volgens de orde van trekking. Tijdens de wedstrijd rijden alle wagens met gedimd groot licht en rechts van de baan.

Les chefs d’équipes rangeront leur voiture, 20 min avant le départ, dans le Rodeloopstraat. Après le départ officiel, les voitures se rangeront d’après le numero d’ordre, attribué après le tirage au sort. Pendant l’épreuve, toutes les voitures rouleront avec feux de croisement et toujours au côté droite de la route.

Team Cars are to be positioned 20 minutes before the start at the starting area, in the Rodeloopstraat. After the official start, team cars can take their place according to their number drawn at the team manager’s meeting. During the race all following cars will have their headlights on and drive on the right side of the road.

Artikel 12. Boetes – Pénalités – Penalties
Voor de boetes zijn enkel de barema’s van de UCI van toepassing.

Le barème de pénalités de l’UCI est le seul applicable.

The UCI penalty scal is the only one applicable.

Artikel 13. Neutrale wagens – Assistance technique neutre – Neutral technical support
De neutrale technische bijstand wordt verzekerd door Neutrale Wagens Service (3 wagens).

Le service d’assistance technique neutre est assuré sur Neutrale Wagens Service (3 véhicules).

The technical support service is handled by Neutrale Wagens Service (3 cars).

Artikel 14. Bevoorrading – Modalites de ravitaillement – Feeding procedures
Ryenlanddreef en Lambrechtshoekenlaan – Merksem

Bevoorrading in de aankomstzone is verboden, evenals in de eerste 50 en laatste 20 kilometer.

Ravitaillement de la voiture est en conformité avec les réglementations officielles interdites dans les premiers 50 Km et les derniers 20 Km.

Supplying the riders from the teamcars is in according with the official regulations prohibited in the first 50 Km and the last 20 Km.

Artikel 15. Tijdslimiet/Délai d’arrivée/Finishing Time Limits
De tijdslimiet aan de finish bedraagt 8%, in uitzonderlijke omstandigheden kan de jury in overleg met de organisatie deze limiet verhogen.

Le délai d’arrivée est de 8%, dans des circomstances exceptionels le jury, en commun accord avec l’organisation, peut augmenter ce délai.

The finishing time has been set at 8%, the limit may, in exceptional circumstances, be increased by the Commissaires’ Panel in agreement with the organiser.┬ęclear solutions 2014