KATEGORIE - CATEGORIE : Elite + Beloften - Elite + Espoirs UCI 1.2 – U25  (min 5 - max 7 renners/coureurs/riders) – Topcompetitie: Het wedstrijdreglement voor de Lotto-Topcompetitie 2018 dient door de Belgische ploegen gekend te zijn. Deze kan je terugvinden op: www.belgiancycling.be. Les réglements spécifiques du Lotto-Topcompetion 2018 à être connu par les equips Belges. Cela peut être trouvé sur : www.belgiancycling.be.
INRICHTER - ORGANISATEUR :  vzw Het Klein Verzet -  vzw Royal Antwerp Bicycle Club
DATUM - DATE :  Zondag 05 augustus 2018 - Dimanche 05 août 2018
KOERSDIREKTEUR - DIRECTEUR DE COURSE : Willy Sprangers - Patrijsstraat 1 – 2170 Merksem - 0032 (0) 476 36 15 92 – willysprangers@live.be
INSCHRIJVING – INSCRIPTION/PERMANENTIE – PERMANENCE/ PERSZAAL – SALLE DE PRESSE :  Academie Merksem – muziek-woord-dans, Nieuwdreef 135 te 2170 Merksem
BRIEFING - BRIEFING :  Academie Merksem – muziek-woord-dans, Nieuwdreef 135 te 2170 Merksem – 11u/h00.
KLEEDKAMERS - VESTIAIRE : Sportcentrum De Rode Loop – Merksem – Rodeloopstraat 2 te 2170 Merksem  
VERTREK- EN AANKOMSTPLAATS - DEPART ET ARRIVEE : Nieuwdreef (Cultureel Centrum) – 2170 Merksem
START - DEPART : Officieus/Officieux: 13u00 - Officieel/Officiel – na 900 m/après 700 m: 13u01.
AFSTAND - DISTANCE :  180 km
ALGEMENE LEIDING/BRIEFWISSELAAR - COORDINATION GENERALE – CORRESPONDANT : Patrick Schollaert – Stanislas Meeuslei 57 – 2900 Schoten – 0032 (0)477 49 81 08 – info@rabc1882.be – www.antwerpsehavenpijl.be    
AFLEIDING – DEVIATION : Volgwagens zonder “A” – teken worden naar rechts afgeleid aan de dokter Maurice Timmermanslaan (1760 meter vóór de aankomstlijn). Toutes les voitures sans signe “A”seront déviées à droite au dokter Maurice Timmermanslaan (1760 m avant la ligne de l’arrivée).
VOLGWAGENS – VOITURES SUIVEUSES: De volgwagens moeten voorzien worden van het officieel volgbewijs, afgeleverd door de inrichters. Ze moeten ook hun volgnummer dragen op de achterruit in de karavaan. Les voitures suiveuses seront pourvues d’un laissez-passer officiel délivré par l’organisateur. Les numéros de suite doivent être affichés sur l’arrière de la voiture dans la caravane.
MEDISCHE DIENSTEN/SERVICES MEDICAUX/MEDICAL SERVICES:
Dokter/Docteur/Doctor: Adam Sven
Ambulance (2): Het Vlaamse Kruis – Afd. Schoten
Aankomstlijn/Ligne d’arrivée/Finish Line: Het Vlaamse Kruis – Afd. Schoten

Handtekeningen per ploeg/Signatures par équipe: Een voorstelling van de verschillende ploegen zal plaatsvinden op het podium ter hoogte van de start en dit van 11u45 tot 12u45. Alle renners van één en dezelfde ploeg dienen zich te melden op het juiste uur welke aan de ploegleiders op de briefing zal worden medegedeeld. Une présentation des différentes équipes aura lieu sur le podium des signatures de 11h45 a 12h45. Tous les coureurs de la même équipe doivent se presenter à l’heure exacte communiqué aux directeurs sportif pendant le briefing.┬ęclear solutions 2014